Privacy

  

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Horeca Totaal via haar website aanbiedt. Door het gebruik van deze website, gaat u akkoord met deze privacyverklaring en de wijze waarop Horeca Totaal uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hierna beschreven.

Horeca Totaal respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die gebruikers aan Horeca Totaal verschaffen, vertrouwelijk wordt behandeld 

Bij het gebruik van één van de diensten aangeboden door Horeca Totaal is het mogelijk dat u persoonlijke informatie verstrekt. Horeca Totaal is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt en zal deze informatie enkel gebruiken om haar klantenbestand te beheren, bestellingen uit te voeren, te factureren dan wel om uw vragen te verwerken en te beantwoorden. De persoonlijke informatie zal worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Horeca Totaal of van een derde partij. 

U kan te allen tijde online en kosteloos de persoonlijke informatie die u heeft verstrekt aan Horeca Totaal nakijken, aanpassen indien deze niet correct of onvolledig is, verwijderen of verder afschermen. Dit doet u door via de pagina “Mijn account”, nadat u bent ingelogd op bestellen.horeca-totaal.be, dan wel hiertoe een uitdrukkelijk schriftelijk verzoek met bewijs van identiteit te richten aan Horeca Totaal.

Horeca Totaal zal uw persoonlijke informatie niet vrijgeven aan derden, tenzij Horeca Totaal hiertoe verplicht is krachtens de wet of krachtens een gerechtelijke beschikking. Horeca Totaal garandeert u geen enkele vorm van anonimiteit of bescherming voor illegale praktijken en toepassingen. 

De website van Horeca Totaal gebruikt cookies, zijnde kleine tekstbestanden waarin bepaalde gegevens over een gebruiker van de website worden opgeslagen. De informatie in deze cookies is beperkt tot browsergegevens en/of gegevens over uw opzoekingen verricht op de website van Horeca Totaal. Horeca Totaal zal deze gegevens enkel aanwenden om statistieken te maken over het gebruik van de (onderdelen van de) website van Horeca Totaal en de werking van deze website te verbeteren.